Personal finance planning

Wanneer u met mij contact maakt voor een adviesgesprek, plan ik voor u een afspraak in. Deze ontmoeting staat in het teken van kennismaking en bespreken van uw wensen. Ik vraag dan wel om uw inkomensgegevens mee te nemen, omdat wij uw financiele positie gaan bepalen, dit is essentieel voor de planning van uw wensen en doelen. Het adviestraject omvat de volgende fasen: de inventarisatiefase, de analysefase, de adviesfase en de nazorgfase.

Het adviestraject

Inventariseren

Bij het inventariseren is het onder andere nodig te weten wat uw inkomsten en uitgaven zijn, of uw van plan bent minder te gaan werken in de nabije toekomst, of u een wens hebt tot gezinsuitbreiding.

Analyseren

Dit houdt in dat ik met behulp van de aangeleverde informatie een profiel van u kan opstellen voor het op maat maken van mijn advies.  

Adviseren

Het adviseren volgt aan de hand van de gevonden analyses met behulp van het aandragen van onderscheidende oplossingen binnen uw mogelijkheden.

Nazorg

De nazorg omvat onder andere het behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de actiepunten die het doel of de wens vormgeven waar aan gewerkt wordt.

Monitoring nazorg

Veranderende regelgeving, veranderingen in uw huishouding, wijzingen van iedere orde maken het adviesrapport ongeldig. Dit betekent dat er regelmatig (in ieder geval eens per jaar), gekeken dient te worden naar de actualiteit van het adviesrapport.