ALEXANDRA Financiële Dienstverlening en Advies

Van budgetteren naar een persoonlijk ondernemingsplan.
Specialist voor overzicht in en sturen van uw financiële toekomst.

  • Kan ik me deze aankoop permitteren?
  • Welk spaarplan biedt mij het meeste voordeel?
  • Wat verandert er voor mij wanneer ik een huis koop?
  • Welke persoonlijke lening kan ik het beste aangaan?
  • Is mijn oudedagsinkomen goed genoeg geregeld? Heb ik een inkomenshiaat?

Het nemen van financiele beslissingen is een complex proces, waarbij de consument vaak niet direct de consequenties kan overzien. Reden waarom u het beste een financieel planner kunt adviseren. Echter worden de advieskonsten als een drempel ervaren door consumenten, daarbij wordt algemeen aangenomen dat financieel advies uitermate geschikt is voor mensen met een hoge opleiding en hoge inkomsten. Maar dat houdt niet in dat het ongeschikt is voor degenen met een lage opleiding en lage inkomsten. Een ieder heeft er baat bij zijn financiele huishouding op orde te krijgen omdat dit het beginpunt vormt voor het realiseren van veel wensen en doelen in het leven. De financiele planning valt veelal in de derde (inkomens-)pijler, dat is de pijler waarin de consument uit put voor het realiseren van levensdoelen.

De financiele planner neemt inkomsensbestanddelen uit de drie pijlers in ogenschouw.

 

Pijler 1

Inkomen vanuit de overheid, zoals uitkeringen, tegemoetkomingen.

Meer lezen?

Pijler 2

Inkomen vanuit de werkgever, bijvoorbeeld salaris en pensioen.

Meer weten?

Pijler 3

Inkomen vanuit prive geregeld, zoals een levensverzekering of een aanvullende oudedagspremie.

Klik hier