Missie

Het ondersteunen en adviseren van clienten die behoefte hebben aan financieel advies. In het bijzonder zij, met een afstand tot deze dienst omdat die heel kostbaar is. Ik besteed speciale aandacht aan clienten die een niet-volledige AOW- en pensioenopbouw zullen genieten in Nederland en vervolgens met een inkomenshiaat worden geconfronteerd.

Visie

Mijn bijzondere specialisatie in het aanbieden van financiële adviesdiensten aan de tweede (50-70 jaar) en de derde (30-50 jaar) generatie Surinaamse Nederlanders. Deze hebben de kans gehad om zich in Nederland te vestigen en te ontwikkelen. Zij leven en werken in Nederland en willen nu een andere invulling aan hun leven geven. Denk bijvoorbeeld aan het teruggevan aan de maatschapppij, een nieuw hoofdstuk in het leven als (maatschappelijk of sociaal) ondernemer. Deze generaties grijpen binnen de diaspora de kans om een onderneming in Suriname op te startren. Daarom ondernemen zij de marktorientatie reizen die nu veelvuldig aangboden worden. Toch keert een groot deel van deze emigranten op enig moment naar Nederland terug waar zij ontdekken dat hun rechten en plichten veranderd zijn. Zo kan er een negatieve opbouw voor AOW zijn ontstaan met als gevolg een inkomensgat in de toekomst. Indien er geen maatregelen zijn getroffen en dit het hoofdinkomen is, is het goed om dit probleem vooraf in kaart te brengen en oplossingen te bedenken.

Ondernemer

Resultaatgericht, vakbekwaam en betrouwbaar. Dat zijn de competenties en eigenschappen die u nodig heeft in een financieel planner of adviseur en deze zijn mij op het lijf geschreven. Hier mag u mij dan ook altijd op aanspreken!

 Alexandra M.E. Linger, Ba, financial services management

Naar contact