06 37047765          info@alexandra1op1.nl        

Persoonlijk Ondernemingsplan

1 november 2017

Een persoonlijk ondernemingsplan

Personal finance is de kunst om de eigen financiën in overeenstemming te brengen met de wensen en doelen. Met behulp van het overzicht volgt stapsgewijze realisatie of aanpassing van het gewenste. De basis van personal finance is behalve de financiële positie en de wensen en doelen, de levensfase van de cliënt.

Stel je wilt een woning aankopen en vraagt om een hypothecaire lening bij een bank. Deze genereert voor dit doel een financieel plan dat de hypotheeklasten in beeld brengt en inzicht geeft in het schuldverloop, in verhouding tot de opbouw van het bezit. De bank focust specifiek in op jouw inkomenspositie ten opzichte van de aankoopprijs, dus in welke mate de lening geschikt is voor jouw inkomen.

Een financieel planner zal net als een bank jouw inkomenspositie bepalen, het verschil is dat de planner uitgaat van het in evenwicht houden van je gehele financiële positie. De planner maakt aan de hand van jouw wensen en doelen een persoonlijk financieel rapport. Je krijgt dan een adviesrapport of -plan dat leidt naar de verwezenlijking van wensen.

De financiële crisis van 2008 heeft geleid tot een meer strikte regelgeving ten aanzien van het gedrag van financiële dienstverleners. De financiële waakhond, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert richtregels uit ten aanzien daarvan, die gebaseerd zijn op eerlijkheid, zorgvuldigheid en transparantie.

Dit houdt ook in dat de planner, om je goed te kunnen informeren, het proces met jou doorloopt en de verschillende fasen uitlegt. Tevens komt de werking van de gewenste financiële producten aan bod en worden de gevolgen van een aankoop doorgerekend. Hij geeft aan hoe de financiële positie van de cliënt op een bepaalde aankoop reageert en gaat wettelijke verplichtingen na. Hij adviseert tot wel of niet aankopen.

Een ondernemer maakt een ondernemingsplan waarmee hij zijn koers bepaalt. Dit plan laat hem ook zien in hoeverre hij bijstuurt of geheel het roer omgooit. Voor de consument heeft een persoonlijk financieel plan een soortgelijke functie waarbij de wisselende levensfasen en de kosten die deze met zich meebrengen als leidraad dienen.

Wil je weten of het voor jou nuttig is om een “persoonlijk ondernemingsplan” te hebben, dan sta ik je graag ten dienste. Ook wanneer je vragen hebt over de levensfase waar de AOW en het pensioen in vallen, en een eventuele korting die je hierop ondervindt.

Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies


     06 37047765

  info@alexandra1op1.nl

Copyright © 2022 Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies