06 37047765          info@alexandra1op1.nl        

Overzicht houden op je financiën, hoe doe je dat?

Het NIBUD geeft aan dat het voor 40 procent van de Nederlanders lastig is om overzicht te houden over hun financiën. Men ziet onder andere de digitalisering en daaruit voortvloeiende de mijn-omgevingen als de belangrijkste oorzaken. De mijn-omgevingen worden steeds dwingender omdat de brieven van instanties niet meer op de deurmat vallen, maar in jouw mailbox. Dat betekent dat je jouw huishoudbudget moet upgraden tot een volledige thuisadministratie. Uitgangspunt is dat jouw administratie overzichtelijk is, dat wil zeggen dat je direct terughaalt o.a  welke de vaste lasten zijn, welke betalingen zijn gedaan, of er een positief saldo resteert of dat er een tekort optreedt, welke toeslagen je ontvangt en wanneer. Je kunt een prognose maken voor het gehele jaar, zodat je overziet wanneer ewr wat meer of wat minder financiele ruimte is,  daar kun je op anticiperen. Eventueel maak je voor het jaar daarop een prognose of begroting, indien je verwacht dat een toeslag zal beeindigen, of wanneer een schuld volledig afbetaald is waardoor je financiele ruimte overhoudt of juist niet en zo ja, welke. 

Taken tav administratie

De taken die je te wachten staan voor het overzicht te verkrijgen zijn:

  1. Budgetteren: wat is mijn inkomen en welke zijn de uitgaven in deze maand?
  2. Begroten: wanneer heb ik extra inkomen tbv extra uitgaven?
  3.  Administreren: deze handelingen verricht je om je gebudgetterede uitgaven te openen en sluiten.

Administratie opzetten

In jouw bestaande huishoudboekje heb je je maandelijkse inkomsten en uitgaven genoteerd. Je kunt dit heel makkelijk naar een Excel werkblad overbrengen. Dit is bij uitstek geschikt voor het administreren. Je kunt coderingen gaan voeren, bijvoorbeeld 01.00 voor boodschappen; 02.00 voor belastingen; de vaste lasten onder 10.00 (huishuur 10.01; energie 10.02), verzin het maar, als je maar een manier vindt om je uitgaven te clusteren, maar ze toch kunt blijven onderscheiden. Wanneer je dit in een Excel werkblad doet, kun je er naderhand een draaitabel van maken. In deze draaitabel kun je aflezen op maand, of waar je dan ook voor kiest, wat er allemaal betaald is, en of dit goed gegaan is (juiste bedrag betaald, teveel, te weinig). Je hebt natuurlijk van tevoren de informatie ingevoerd, de draaitabel geeft dit overzichtelijk weer. Deze draaitable voeg je toe aan je administratie. 

Voeren administratie

Het opzetten van een administratie vereist wel enige tijd en zorg in de aanmaak, maar  zorgt voor tijdswinst in het onderhoud. Je kunt makkelijk je administratie voor een jaar opzetten, zodat je weet waar je ind at jaar op gaat anticiperen. Begin in de loop vanhet huidige jaar met het volgende jaar, al was het alleen om maar te zien owat je anderszou willen doen. Het geeft ook vertrouwen om betalingsvoorstellen af te dwingen, odmdat je precies ziet welke gevolgen een te hoog afgesproken termijnbedrag op jouw gehele administratie  heeft. Op de lange duur ben je zo gewend aan je financiele regiem dat je je niet meer laat verleiden tot "voordeeltjes"die je niet nodig hebt! "Money in my pocket", wordt dan het devies en wie weet: "I am laughing all the way to the bank", is dan jouw admnistratie visie. 

Alexandra financiele dienstverlening en advies specialiseert zich in persoonlijke financien en kan je van dienst zijn bij het opzetten van je thuisadministratie in de uitvoer en begeleiding. Kijk voor de kosten naar onze prijslijst. 

Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies


     06 37047765

  info@alexandra1op1.nl

Copyright © 2022 Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies