06 37047765          info@alexandra1op1.nl        

AOW: gat of opgevuld?

9 november 2017

AOW:gat of opgevuld?

Rijksgenoten en oud-rijksgenoten uit de Antillen en Suriname, die nu in Nederland wonen, krijgen te maken met een AOW-gat door een negatieve opbouw. De AOW wordt opgebouwd voor Nederlanders die in Nederland wonen gedurende de opbouwjaren. Deze zijn de 50 jaren tussen hun, nu, 17e en 67e jaar. Oud-rijksgenoten die in Nederland zijn komen wonen binnen deze opbouwjaren, ervaren een korting van 2%, voor ieder afwezig jaar. Ook rijksgenoten, Antillianen, krijgen hiermee te maken.

Het comité 30 juni is een petitie gestart om reparatie van dit AOW-gat, op basis van Nederlanderschap van deze rijksgenoten. Maar hoe reëel is deze eis? De AOW wordt gefinancierd uit algemene middelen vanuit een omslagstelsel. Dat betekent dat de huidige generatie werkende mensen de uitkering opbrengt voor de huidige generatie gepensioneerden. In hoeverre kun je daar een groep aan toevoegen? Is er dan dekking door de huidige generatie werkenden? Welke andere maatregelen zou je moeten nemen? De premie omhoog doen? Het aantal werkenden exponentieel laten toenemen? Een bron aanboren waar dit uit bekostigd kan worden?

Als je ervan uitgaat dat de AOW wordt gefinancierd door premies betaald door de huidige generatie werkende mensen, dan heb je geen basis voor het ook toekennen van ongeschonden rechten aan (oud-) rijksgenoten. Daaruit volgt dat je een forse toename van werkenden moet genereren om de extra gepensioneerden van dienst te kunnen zijn. Er kan ook een aparte voorziening worden gecreëerd waaruit deze korting bekostigd wordt. De premie omhoog doen zal weinig sympathie opleveren.

Op overheidsniveau is het voor mij niet te zeggen, maar onderzoek door het Nibud uitgevoerd in juli 2017 heeft uitgewezen dat een financieel adviseur nog heel weinig geconsulteerd wordt en dat slechts een op de vijf Nederlanders een adviseur heeft ingeschakeld om een spaarplan op te stellen voor na de pensioendatum.

Een oplossing uit een zak met geld ten behoeve van de (oud-)rijksgenoten daar heb ik geen invloed op, wie het weet mag het zeggen, wij kunnen erop wachten. Maar tot die tijd ben ik beschikbaar voor advies over het opvullen van dit AOW-gat. Wellicht heeft u nog mogelijkheden om te sparen of beleggen of heeft u bezittingen in het buitenland. Laat u zich vrijblijvend informeren.

Alexandra Linger

Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies


     06 37047765

  info@alexandra1op1.nl

Copyright © 2022 Alexandra Financiële Dienstverlening en Advies